ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ ร.ต. ภัทรดิษย์    บุญธะรา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนิคมดงบัง
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2