ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อดุลย์    วิสัยสังข์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาสีนวล
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1