ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิโรจน์    ศรีเที่ยง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สามพันตาราษฎร์อุทิศ
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1