ยินดีต้อนรับ

เว็บไซต์โรงเรียนที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากที่สุด
100 ลำดับแรก จากทั้งหมด 30,412 โรงเรียน (เริ่มนับ 18 เมษายน 2557)
ลำดับที่
จำนวนผู้เข้าชม
โรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา
1
1194
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
2
1155
สพป.ชลบุรี เขต 1
3
1149
สพป.นครปฐม เขต 1
4
1139
สพป.สระแก้ว เขต 1
5
1111
สพป.ลพบุรี เขต 1
6
1080
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
7
1078
สพป.ชลบุรี เขต 1
8
1073
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
9
1062
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
10
1044
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
11
1035
สพม.เขต 2(กทม.)
12
1026
สพป.นครพนม เขต 2
13
1018
สพป.สิงห์บุรี
14
1005
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
15
990
สพป.ระยอง เขต 1
16
986
สพป.พัทลุง เขต 2
17
984
สพป.สระแก้ว เขต 2
18
983
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)
19
981
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
20
978
สพป.สมุทรสาคร
21
975
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
22
972
สพป.ปทุมธานี เขต 2
23
972
สพป.สระแก้ว เขต 2
24
967
สพป.ลำปาง เขต 1
25
965
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
26
962
สพป.สุรินทร์ เขต 3
27
962
สพป.ลำปาง เขต 1
28
958
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
29
957
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
30
956
สพป.ชลบุรี เขต 1
31
954
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
32
952
สพป.สุรินทร์ เขต 3
33
950
สพป.สระบุรี เขต 1
34
949
สพป.ภูเก็ต
35
947
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
36
946
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
37
946
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
38
945
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
39
944
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
40
944
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
41
943
สพป.ชลบุรี เขต 1
42
942
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
43
937
สพป.นครราชสีมา เขต 1
44
937
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
45
935
สพป.สุรินทร์ เขต 2
46
935
สพป.อุดรธานี เขต 1
47
934
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)
48
933
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
49
932
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
50
932
สพป.ระนอง
51
932
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
52
930
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
53
929
สพป.นนทบุรี เขต 1
54
929
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
55
928
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
56
928
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
57
927
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
58
926
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
59
926
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
60
925
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
61
924
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
62
924
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)
63
923
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
64
923
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
65
921
สพป.กรุงเทพมหานคร
66
920
สพป.ราชบุรี เขต 1
67
919
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
68
918
สพป.ลำพูน เขต 2
69
918
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
70
918
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
71
918
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
72
918
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
73
917
สพป.เชียงราย เขต 2
74
917
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
75
916
สพป.ลำพูน เขต 2
76
916
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
77
915
สพม.เขต 1(กทม.)
78
915
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
79
915
สพม.เขต 21(หนองคาย)
80
914
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
81
914
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
82
913
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
83
913
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
84
912
สพป.นครปฐม เขต 2
85
912
สพม.เขต 1(กทม.)
86
911
สพป.ชลบุรี เขต 1
87
911
สพป.ชลบุรี เขต 3
88
911
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
89
910
สพป.ปัตตานี เขต 2
90
910
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
91
909
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
92
908
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
93
908
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
94
908
สพป.ราชบุรี เขต 1
95
907
สพป.นครราชสีมา เขต 1
96
907
สพป.สุรินทร์ เขต 3
97
906
สพป.นครปฐม เขต 1
98
906
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
99
906
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
100
905
สพป.ชลบุรี เขต 2