ยินดีต้อนรับ

เว็บไซต์โรงเรียนที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากที่สุด
100 ลำดับแรก จากทั้งหมด 30,500 โรงเรียน (เริ่มนับ 18 เมษายน 2557)
ลำดับที่
จำนวนผู้เข้าชม
โรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา
1
19649
สพป.สิงห์บุรี
2
15871
สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)
3
14206
สพป.ชลบุรี เขต 1
4
13569
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
5
10551
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
6
9431
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
7
8594
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
8
8562
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
9
7755
สพป.ลำปาง เขต 1
10
7689
สพม.เขต 21(หนองคาย)
11
6938
สพป.สระบุรี เขต 1
12
6764
สพป.อุดรธานี เขต 1
13
6372
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
14
6311
สพม.เขต 23(สกลนคร)
15
5975
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)
16
5895
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
17
5617
สพป.นครปฐม เขต 1
18
5482
สพป.ปทุมธานี เขต 2
19
5239
สพป.ยโสธร เขต 1
20
5056
สพป.สระแก้ว เขต 2
21
5052
สพป.สระแก้ว เขต 2
22
4907
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
23
4838
สพป.เชียงราย เขต 2
24
4612
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
25
4601
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
26
4570
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
27
4403
สพป.นครปฐม เขต 2
28
4273
สพป.ชลบุรี เขต 3
29
4263
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
30
4237
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
31
4120
สพม.เขต 20(อุดรธานี)
32
4112
สพม.เขต 1(กทม.)
33
4096
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
34
4061
สพป.ระยอง เขต 1
35
4044
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
36
4042
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
37
3973
สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
38
3940
สพม.เขต 1(กทม.)
39
3850
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
40
3814
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
41
3802
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
42
3796
สพม.เขต 31(นครราชสีมา)
43
3772
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
44
3731
สพป.สมุทรสาคร
45
3618
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
46
3615
สพป.ระนอง
47
3583
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
48
3573
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
49
3417
สพม.เขต 23(สกลนคร)
50
3412
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
51
3389
สพป.นครปฐม เขต 1
52
3379
สพม.เขต 2(กทม.)
53
3371
สพม.เขต 20(อุดรธานี)
54
3335
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
55
3320
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
56
3250
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
57
3168
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
58
3109
สพป.นนทบุรี เขต 1
59
3097
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
60
3015
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
61
2974
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
62
2956
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
63
2954
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
64
2946
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
65
2929
สพป.ขอนแก่น เขต 1
66
2883
สพป.สุรินทร์ เขต 3
67
2863
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
68
2852
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
69
2787
สพป.ชลบุรี เขต 1
70
2785
สพม.เขต 23(สกลนคร)
71
2774
สพป.ระนอง
72
2753
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
73
2746
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
74
2735
สพป.อุทัยธานี เขต 2
75
2728
สพป.ลพบุรี เขต 1
76
2723
สพป.ชลบุรี เขต 2
77
2691
สพป.พิจิตร เขต 2
78
2688
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
79
2684
สพป.ตรัง เขต 1
80
2657
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
81
2646
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
82
2640
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
83
2639
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
84
2638
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)
85
2621
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
86
2618
สพม.เขต 23(สกลนคร)
87
2614
สพม.เขต 33(สุรินทร์)
88
2613
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
89
2612
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
90
2605
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
91
2596
สพป.กรุงเทพมหานคร
92
2545
สพป.จันทบุรี เขต 1
93
2526
สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
94
2500
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
95
2489
สพป.ราชบุรี เขต 1
96
2488
สพป.ชุมพร เขต 1
97
2488
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
98
2476
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
99
2441
สพป.ชลบุรี เขต 2
100
2425
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)