ยินดีต้อนรับ

เว็บไซต์โรงเรียนที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากที่สุด
100 ลำดับแรก จากทั้งหมด 29,692 โรงเรียน (เริ่มนับ 18 เมษายน 2557)
ลำดับที่
จำนวนผู้เข้าชม
โรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา
1
17058
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
2
16861
สพป.ลำปาง เขต 1
3
16233
สพป.นครพนม เขต 1
4
16193
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
5
16008
สพป.บึงกาฬ
6
15986
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
7
15981
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
8
15976
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
9
15974
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
10
15974
สพป.บึงกาฬ
11
15974
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
12
15970
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
13
15962
สพป.บึงกาฬ
14
15962
สพป.มหาสารคาม เขต 1
15
15961
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
16
15960
สพป.สกลนคร เขต 1
17
15954
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
18
15954
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
19
15953
สพป.บึงกาฬ
20
15950
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
21
15949
สพป.นครปฐม เขต 2
22
15945
สพป.อ่างทอง
23
15945
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
24
15944
สพป.ระยอง เขต 1
25
15942
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
26
15940
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
27
15939
สพป.ปทุมธานี เขต 1
28
15937
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
29
15935
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)
30
15935
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
31
15934
สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
32
15933
สพป.ระนอง
33
15932
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
34
15932
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
35
15932
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
36
15931
สพป.สระบุรี เขต 2
37
15929
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
38
15929
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
39
15928
สพม.เขต 20(อุดรธานี)
40
15928
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
41
15927
สพป.นครราชสีมา เขต 7
42
15927
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
43
15927
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
44
15926
สพป.สมุทรสาคร
45
15926
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)
46
15925
สพป.ระยอง เขต 1
47
15924
สพป.ชลบุรี เขต 1
48
15924
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
49
15923
สพป.สุรินทร์ เขต 3
50
15923
สพป.ลำปาง เขต 1
51
15923
สพป.นครปฐม เขต 2
52
15923
สพป.ชุมพร เขต 1
53
15923
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
54
15921
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
55
15921
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
56
15921
สพป.สุรินทร์ เขต 3
57
15921
สพป.บึงกาฬ
58
15921
สพป.อุดรธานี เขต 1
59
15921
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
60
15921
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
61
15920
สพป.พัทลุง เขต 2
62
15920
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
63
15920
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
64
15919
สพป.นครราชสีมา เขต 7
65
15919
สพป.อุดรธานี เขต 1
66
15919
สพป.นครปฐม เขต 2
67
15919
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
68
15919
สพม.เลย-หนองบัวลําภู
69
15918
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
70
15918
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
71
15918
สพป.บึงกาฬ
72
15918
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
73
15918
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
74
15917
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
75
15916
สพป.นครนายก
76
15916
สพป.บึงกาฬ
77
15916
สพม.เขต 2(กทม.)
78
15916
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
79
15916
สพม.เขต 31(นครราชสีมา)
80
15915
สพป.นครปฐม เขต 1
81
15915
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
82
15915
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
83
15914
สพป.สงขลา เขต 1
84
15914
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
85
15914
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
86
15914
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
87
15914
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
88
15914
สพม.เลย-หนองบัวลําภู
89
15914
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
90
15913
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
91
15913
สพป.นครปฐม เขต 2
92
15913
สพป.สมุทรสาคร
93
15913
สพม.เขต 2(กทม.)
94
15912
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
95
15912
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)
96
15911
สพป.สุรินทร์ เขต 1
97
15911
สพป.นครปฐม เขต 2
98
15911
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
99
15911
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
100
15911
สพป.สงขลา เขต 3