โรงเรียนสตรีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวรรณดี นาคสุขปาน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจิมารัตน์ ปุญญปัญญา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางกนกพร ลีลาเลิศประเสริฐ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาววาริสา ประภาสพงษ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอดุลย์ ย่าพรหม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวนันทพร บำรุงผล

 • นางสาวพัชรินทร์พรรณ จันทร์ห้วย

 • นางสาวทิพย์อนันต์ โพธะกัน

 • นายนิยม โหรชัยยะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,727
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสตรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์: 022821626,1605 อีเมล์: info@satriwit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ภรภัทร คงธนชุณหพร โทรศัพท์: 0855534039 อีเมล์: krukoi_th@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]