โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางจรุญ จารุสาร
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวกันตลา ก้อนอินทร์

  • นางสาวภักดี อินทร์ขาว

  • นางสาวอิสยาพร พลอยเพ็ชร

  • นางนาถฤดี สกุลพราหมณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,017
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์: 02-525-0830 อีเมล์: khemapirataram@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิพิธ เรืองสมบัติ โทรศัพท์: 0865588613 อีเมล์: phiphit8@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]