โรงเรียนปทุมวิไล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเอกพรต สมุทธานนท์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิบูลย์ เปี่ยมอุดมสุข
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางพจมาน แก้ววงษา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจิตินันท์ ศูนย์กลาง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววิภาวดี อ่อนแย้ม

 • นายเอกสิทธิ์ ทบภักดิ์

 • นางจิตินันท์ ศูนย์กลาง

 • นางสาวสุพัชรา หล้าวิลัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,981
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 0-2581-7266 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ปรียาภัทร โพธิ์เข็ม โทรศัพท์: 0843641345 อีเมล์: jiratchayabaimon3@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]