โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางอัญชลี เกตุบำรุง
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวอณิษฐา โพธิ์แดง

  • นางโศภิต สำราญเกษ

  • นางสาวผกาเนตร โครตทิพย์

  • นางสาวอัญตรา ทุมทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,980
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 0-2902-7540 อีเมล์: dp5school@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ด.ญ.นันทิวา โกยรัมย์ โทรศัพท์: 0985383139 อีเมล์: nuntiwakoyram@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]