• ข่าวประชาสัมพันธ์






  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายนฤนาท ผ่องศรีนวล
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวสุภาวดี ดิษฐสอน
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวฐิตารีย์ ยุพา

  • นางสาวศศิพันธุ์ แสนนนท์คำ

  • นางสาวอริสรา เหลืองทอง

  • นางสาวแพว เฉลิมญาติวงศ์







สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9,133
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนธัญรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 02-577-1577 อีเมล์: thanyarat@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: เชาวลักษณ์ ชาวงษ์ โทรศัพท์: 0879588801 อีเมล์: chao_wa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]