• ข่าวประชาสัมพันธ์


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายนฤนาท ผ่องศรีนวล
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวสุภาวดี ดิษฐสอน
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาววลัยลักษณ์ โคสุวรรณ

  • นายผดุงศักดิ์ ระภานุสิทธิ์

  • นางบุษยา การสามารถ

  • นายนพดล อารมณ์รัตน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11,946
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนธัญรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 02-577-1577 อีเมล์: thanyarat@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: เชาวลักษณ์ ชาวงษ์ โทรศัพท์: 0879588801 อีเมล์: chao_wa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]