โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสาคร ไปด้วย
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางเพียรเพ็ญ อินทร์เลิศ
  • แนะนำบุคลากร

  • นายสุวัฒน์ ทัศมาลัย

  • นางสาวปาณิศา สัทธศรี

  • นางสาววรัญญา ศิริอุดม

  • นายณัฐวุฒิ มาทาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,205
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 0-2926-0485 อีเมล์: woraracha@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อักษรินทร์ ศักยะชิติพัทธ์ โทรศัพท์: 0818446609 อีเมล์: giftzaa2528@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]