โรงเรียนวัดหนองแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสารวิน ควรหัตร์
  • แนะนำบุคลากร

  • นายสารวิน ควรหัตร์

  • นางสาวเพ็ชรรัตน์ พรรณรัตน์

  • นายพงศกร ลาภะสัมปัน

  • นางบุษบา ศรีวิชาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,662
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0899017493 อีเมล์: sarawin10@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นาย สารวิน ควรหัตร์ โทรศัพท์: 0830884157 อีเมล์: petchratpannarat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]