โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุชิน ตุลาทอง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสุวิมล ร้อยแสนศึก
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาววิรัชฎาพร ภาคากิจ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวเรวดี เอี่ยมจินตนากิจ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจุฑามาศ พุ่มสุข

 • นางมนันยา สืบส่ง

 • นางสาวสุจารีย์ จำรุญศรี

 • นางฐาปนันท์ ป้อมทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,183
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036411043 อีเมล์: anubanlopburi@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิรัชฎาพร ภาคากิจ โทรศัพท์: 036411043 อีเมล์: anubanlopburi@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]