โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายจารึก ขึ้นทันตา
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวภาสรัตน์ โอภาส

  • นางนภัสวรรณ์ แก้วงาม

  • นางเฉลียว วัดสง่า

  • นายณัฐพัทธ์ โคตรปล้องสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,633
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0614082237 อีเมล์: muangmaimmlop@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปานชีวิน จิระวัฒนพงศ์ โทรศัพท์: 0968286080 อีเมล์: sawphanjp@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]