เข้าสู่เว็บไซต์

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1