โรงเรียนโคกสำโรง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายอังกูร อิงคนินันท์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางศินีนาฎ อำลา

  • นางสถิตย์พร คำโม

  • นางสาวอรสา เปล่งรัศมี

  • นางกนกพร โภควัฒน์สกุล
  • เปิดเผยข้อมูล
  • ข้อมูลพื้นฐานสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,867
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโคกสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 089017656 อีเมล์: khoksamronglopburi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวชลธิชา กาไวย์ โทรศัพท์: 0924560090 อีเมล์: kru.ksr@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]