โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1  • การเปิดเผยข้อมูล
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายทรงกต เอี่ยมบัว
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวสุภาพร ภูกองเมฆ

  • นางสาวศศิกานต์ พัฒน์งาม

  • นางธนัชชา ญาณฉันทกุล

  • นางสาวพิมพร เอมใจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,593
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0822219909 อีเมล์: watprosri@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร ภูกองเมฆ โทรศัพท์: 0601063121 อีเมล์: watprosri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]