โรงเรียนบ้านหัวบึง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวอัมพวัน กองพันธ์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางมลฤทัย ดีเผือก

  • นายเสฐียรพงษ์ พูลราม

  • นางสาวจิราพร สิมมา

  • นางสาวอัมพวัน กองพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,791
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหัวบึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0988961569 อีเมล์: banhuabung@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เสฐียรพงษ์ พูลราม โทรศัพท์: 0988961569 อีเมล์: banhuabungschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]