โรงเรียนอินทร์บุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5


นายวิทยา สีหบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อินทร์บุรี
นางรุ่งนภา ธีฆะพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อินทร์บุรี

นางจุรีรัตน์ เกิดศิลป์
นางบุศรา ชิดประทุม
นางชมพูนุท แสงประทีปทอง
นางจันทร์เพ็ญ อุดมนิทัศน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,236
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอินทร์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036581528 อีเมล์: inburi@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรวุฒิ ชุนหกรณ์ โทรศัพท์: 0888658592 อีเมล์: inburi@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]