โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางปารมี ดวงดาว
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภูมินทร์ สวัสดิ์โรจน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิโรจน์ ดิลกชัย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอนันต์ พงษ์มานุรักษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายออเรเลียง วาเรนติน โมโวร์

 • นางปาริชาต อุ่นจังหัน

 • นางสาวอัญชนา พิมพ์ปรุ

 • นายพชร เข็มพงษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

17,740
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 036211206 อีเมล์: sbw@sbw.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์พิไล พลศร โทรศัพท์: 0899006432 อีเมล์: ponsorn.pim@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]