โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ภาพกิจกกรรมของโรงเรียน

วันต่อต้านยาเสพติด (สุนทรภู่)

ผอ.เขตฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

การจัดกิจกรรม PLC

โครงการคัดแยกขยะ ลดภาวะโลกร้อน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี

การแข่งขันเปตองสานสัมพันธ์วันครู

แข่งกีฬาสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 3

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองแก

ประเมินสถานศึกษาสีขาว

นิเทศฯภายใน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

พิธีไหว้ครู

SAR โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกาผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยสาลิกา

นางสาวอโณทัย ธีระจินดาชล
นางสาวรสลิน ไพจิตรพิมุข
นางภัทรวี เทพพิทักษ์
นางณพัชร ชมชื่น

ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,424
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038-199487 อีเมล์: huaysalika@้hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิชยุตม์ แสงจันทร์ โทรศัพท์: 0867084199 อีเมล์: ton_wic@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]