โรงเรียนวัดบางเป้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชนการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
คู่มือประชาชนการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
คู่มือประชาชนการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
คู่มือประชาชนการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
คู่มือประชาชนการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
คู่มือประชาชนการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
คู่มือประชาชนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.

นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางเป้ง

นางสาวพลอยรัตน์ เปี่ยนประโคน
นางวีณา พูลสวัสดิ์
นายอนุกูล ปิ่นปั้น
นางเพลินพิศ นักดนตรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,190
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบางเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038381174 อีเมล์: watbangpeng@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ตอเรก โตะแวอายี โทรศัพท์: 038381174 อีเมล์: tohrek34499@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]