โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกีด สพฐ
การรับนักเรียน
ปกคู่มือ

นางสาวบุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปากคลองโรงนาค

นางนฎา อ่องละออ
นายวรันต์พงษ์ แววสุวรรณ
นางสาวบุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์
นางจริญญา คำเทศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,189
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038397425 อีเมล์: pakklongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พนิตธิดา เปรมานุพันธ์ โทรศัพท์: 0949942144 อีเมล์: krudream@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]