โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชนตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558

นางสาวสุพรรณ แก้วกัณหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส

นางสาวสุพรรณ แก้วกัณหา
นางสาวโชติกา สำเริงศิลป์
นายนัฏพงศ์ อุปถัมภ์
นางสุนันทา มีประสงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,744
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038283500 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นัฏพงศ์ อุปถัมภ์ โทรศัพท์: 0800154099 อีเมล์: siwan2518@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]