ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
กระบวนงานที่ ๑ การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
กระบวนงานที่ ๒ การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
กระบวนงานที่ ๓ การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
กระบวนงานที่ ๔ การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์
กระบวนงานที่ ๕ การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
กระบวนงานที่ ๖ การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
กระบวนงานที่ ๗ การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
กระบวนงานที่ ๘ การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านอ่างเวียน

นางสาวกรรณิกา ปรีชาผล
นางสาวณัฐกานต์ เพิ่มพูล
นางสาวปราณี มนประภากมล
นางสุกันยา สิงห์ผดุงศักดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,084
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038485055 อีเมล์: angveanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปราณี มนประภากมล โทรศัพท์: 0816993293 อีเมล์: angveanschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]