โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเอกบรรจง บุญผ่อง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวรนิษฐา ชินทวัน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสมปอง โพธิ์ศรี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวเดือนเพ็ญ ตันเงิน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางนันท์ดาวินทร์ หาญมนตรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวบุษราคัม ชูศรีโสม

 • นายวีรวัฒน์ มงคลากร

 • นายสัญชัย โพธิ์อิ่ม

 • นางสาวกนกวรรณ สุขพิทักษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9,331
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038443191 อีเมล์: banbungutta@thaimail.co
เว็บมาสเตอร์:: ศุภดล อุ่นวงษ์ โทรศัพท์: 038444479 อีเมล์: ph_ru_30@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]