โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายบุญเลิศ ค่อนสอาด
  • แนะนำบุคลากร

  • นางกัณญพัสตร์ เลิศพิเชียรศรี

  • นายพิเชษฐ ศิริพันธ์

  • นางนิตยา บุญช่วย

  • นางอุษณา ดุลยสิทธิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,535
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศัพท์: 038-511090 อีเมล์: anubarn156@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุกัญญา เจิมถาวร โทรศัพท์: 0860709937 อีเมล์: sukanya.anpan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]