โรงเรียนวัดนิโครธาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายกิตติศักดิ์ จันทร์เปรม
  • แนะนำบุคลากร

  • นายนรเสฏฐ์ พันธ์วิไล

  • นายปทุมชัย โพธิรอด

  • นางสาวริศากุล ชาญกฤตศุภกษ์

  • นางสาวรัตนาภรณ์ นงพรมมาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,737
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนิโครธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศัพท์: 038-812-091 อีเมล์: ์Nicaratham@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นรเสฏฐ์ พันธ์วิไล โทรศัพท์: 0830720295 อีเมล์: noraset_21@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]