โรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS

  • ข่าวประชาสัมพันธ์


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวยุภาพร ผึ่งผาย

  • นางสุกันยา บุตรโคตร

  • นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์

  • นางสาวศศิประภา องอาจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,738
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศัพท์: 0817789275 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนวนละออง สีดา โทรศัพท์: 0926614734 อีเมล์: keawsai.chilli@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]