โรงเรียนบ้านเกาะดอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวบุษกร พูลสวัสดิ์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางผุสดี รุ่งเรือง

  • นางสาวกรรณิการ์ ใสพลกรัง

  • นายประพัฒ สุวรรณอ่อน

  • นางสาวกนกรดา สุขสมบูรณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,738
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเกาะดอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศัพท์: 038-080-029 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กรรณิการ์ ใสพลกรัง โทรศัพท์: 0857661336 อีเมล์: mod_knk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]