โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์

  • นางสาววรรณวิสา บุญชิต

  • นายพีรณัฐ อาจบุรายณ์

  • นางสาววิรัญชนา จำนงค์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,737
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศัพท์: 038-532-028 อีเมล์: prapimon2561@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: คณิตา หงวนไธสง โทรศัพท์: 0938629479 อีเมล์: Natthakit.mmebb@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]