โรงเรียนบ้านสีล้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางขนิษฐา ณรงค์ศักดิ์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางขนิษฐา ณรงค์ศักดิ์

  • นางสาววรณัชชา สว่างศรี

  • นางสาวสุมาลี แสงโคตร

  • นางสาวดลใจ ปิ่นยะกูลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,738
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสีล้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศัพท์: 038-080-046 อีเมล์: silong school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุมาลี แสงโคตร โทรศัพท์: 0895094212 อีเมล์: silongschool@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]