โรงเรียนวัดลาดยาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวจารุวรรณ จันทร์ทอง
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวพนิดา ตันกิม

  • นางสาววีระวรรณ พุ่มเหรียญ

  • นางสาววรรณศิริ สวัสดี

  • นายกิตติศักดิ์ วิทิยาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,737
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดลาดยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศัพท์: 0898903847 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจารุวรรณ จันทร์ทอง โทรศัพท์: 0898903847 อีเมล์: j.janthong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]