โรงเรียนวัดกระทุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางราตรี โชคพานิชศิริ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวมณีรัตน์ ตระการโกวิท

  • นางราตรี โชคพานิชศิริ

  • นางสาวกนกพร สมบัติวงศ์

  • นายธนวัฒน์ โคตระกุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,739
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดกระทุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศัพท์: 0624192494 อีเมล์: ratreechok@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางราตรี โชคพานิชศิริ โทรศัพท์: 0624192495 อีเมล์: ratreechok@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]