โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวปริยาภัทร แสงอรุณรัตน์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางจุฑาทิพย บุตรแสง

  • นางสาวเรืองศรี บ้านใหม่

  • นายไวยวุฒิ แตงเกลี้ยง

  • นางสาวภัทรศยา จำปาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,742
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-316263 อีเมล์: watwangthip.p@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรียานุช วันหวัง โทรศัพท์: 0876873894 อีเมล์: watwangthip.p@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]