โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • ว่าที่ร้อยตรีวินัย หงษ์ทอง
  • แนะนำบุคลากร

  • นางบุษยลักษณ์ วัดสง่า

  • นางสาวสินใจ สอนแสง

  • นายเอกอดุลย์ ไชยรัตนะ

  • นางอุไรวรรณ ธรรมเที่ยงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,905
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-393385 อีเมล์: watsuttatam@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนภัสร พรมรัตน์ โทรศัพท์: 0655502869 อีเมล์: ืืnapatson888@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]