โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวรจเรจ คันธรัตน์

  • นางสาวบุษยา บุญสมบัติ

  • นางธิดารัตน์ เฉลิมศักด์ิ

  • นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,740
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-388305 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางธิดารัตน์ เฉลิมศักด์ิ โทรศัพท์: 0842832099 อีเมล์: annyann2517@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]