โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางนกรณ์ชนก พรมมา
  • แนะนำบุคลากร

  • นางนพรดา พฤกษศรี

  • นางสาวอภัสนันท์ แสงสว่าง

  • นางเฉลิมศรี เทียมเสมอ

  • นางนกรณ์ชนก พรมมาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,737
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-316660 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางนพรดา พฤกษศรี โทรศัพท์: 0646329969 อีเมล์: jaturong92@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]