โรงเรียนวัดหุบเมย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวนันทิยา เชตุพงษ์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวสุจิตรา กองจันดา

  • นางสาวณัฐณิชา ใจคนึง

  • นางสาวนฤมล กรุดเงิน

  • นางสาวนันทิยา เชตุพงษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,742
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหุบเมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 0635939499 อีเมล์: nuntiya08122506@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุจิตรา กองจันดา โทรศัพท์: 0876160407 อีเมล์: sujitra0876160407@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]