โรงเรียนวัดพรหมเพชร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • แนะนำบุคลากร

  • นางศศิธร เอื้อใจ

  • นายอัครเดช เจษฎาสิริ

  • นายมณฑล มุ่งหน้าที่

  • นางสาวอุมาพร ทรงประดิษฐสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,742
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพรหมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-397471 อีเมล์: kriangsak.ueajai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเกรียงศักดิ์ เอื้อใจ โทรศัพท์: 086-0840146 อีเมล์: kriangsak.ueajai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]