โรงเรียนบ้านคลอง 23
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางเยาวลักษณ์ ชื่นอารมย์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางณัฐพร ทองชู

  • นางสาวปิยกมล บุญรอดอยู่

  • นายรัฐภูมิ สินศิริ

  • นางจุฑาภรณ์ อิศรากรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,739
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลอง 23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-308097 อีเมล์: banklong23school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เยาวลักษณ์ ชื่นอารมย์ โทรศัพท์: 0831153735 อีเมล์: yao_sin55@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]