โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสุนทรหงษ์ วรนุช
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวไพรจิตรา ทัพหิรัญ

  • นางสาวสมใจ เผือกขาว

  • นางสาวนุชรากร นันต๊ะสุยะ

  • นายประกิจ ใจกลางสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,738
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: อีเมล์: wrpdschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปุณยาพร ฟองสมุทร์ โทรศัพท์: 0894506646 อีเมล์: wrpdschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]