โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 • แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์โรงเรียน
 • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธีรยุทธ โปรยไธสง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางโสภา ศรีสุริยชัย

 • นางสมลักษณ์ ศรีแก้ว

 • นางนภัสนันท์ ไชยรวีวัฒน์

 • นางสาวชนัฎฎา สมอสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,022
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์: skpaschoo31010069@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปริศนา งามโสม โทรศัพท์: 0895850261 อีเมล์: ploynaijainarak@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]