โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
  • ระบบตรวจสอบผลการเรียน
  • <div align='center'><form action='http://a3101.obec.expert/services' method='POST'> <div><input name='idcard' style='text-align:center;' type='text' value='' placeholder='เลขบัตร ปชช. 13 หลัก' /></div> <div><input name='schoolid' type='hidden' value='31010163' required /><button type='submit'>ค้นหา</button></div> </form></div>  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายประกิจ แฟมไธสง
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวดวงใจ เอี่ยมรัมย์

  • นางสังวรณ์ ทองทิพย์

  • นางสาวพัชรินทร์ เกษแก้ว

  • นายประพจน์ สดใสสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,810
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-871625 อีเมล์: huaysala@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศรีสุดา เตะประโคน โทรศัพท์: 0833721561 อีเมล์: srisuda202519@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]