โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ข่าวกิจกรรม
 • ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 •        โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อได้พัฒนาคุณภาพการศึกษามาโดยตลลอดจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัเกียรติยศต่างๆดังนี้

  ปีการศึกษา 2560

  1. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ
  2. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2560”
  3. ได้รับรางวัล การปฏิบัติที่ดี่เกี่ยวกับ การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านวิชาการ อันดับที่ 3 ประเภทขนาดเล็กปีการศึกษา 2560 โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับประถมศึกษา ป.4- ป.6 ที่จังหวัดหนองคาย
  4. เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3ไปแข่งขันการสร้างสรรค์ ผลงานคณิตศาสตร์
  5. เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ไปแข่งตะกร้อหญิง รายการรีโวคัพ 2017 ที่จังหวัดขอนแก่น
  6. รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมประกวดสวนถาดแบบแห้งระดับประถมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปี 2560

   

  ปีการศึกษา 2561

  1. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ
  2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (N.T.) ปีการศึกษา2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  3ด้าน สูงกว่าระดับประเทศได้ลำดับที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
  3. ได้รางวัลชนะเลิศตะกร้อหญิงรุ่น 12 ปี ระดับกลุ่ม ปี2561
  4. รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมประกวดสวนถาดระดับประถมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปี 2561

    • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางดวงใจ มะไลไธสง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนิรุตติ์ นะรินทร์รัมย์

 • นางดวงใจ มะไลไธสง

 • นายสมเกียรติ ทิพย์อักษร

 • นางสาวปัญญดา ทิณพัฒน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,244
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โทรศัพท์: 044119583 อีเมล์: Nongtakhroscool2559@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายนิรุตติ์ นะรินทร์รัมย์ โทรศัพท์: 0839207242 อีเมล์: Nongtakhroschool2559@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]