• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ข่าวกิจกรรม
 • รางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลเกียรติยศ

               โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆ ดังนี้

  ปีการศึกษา 2560

  รางวัลระดับเหรียญเงินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560  ระดับภาค

  รางวัลระดับเหรียญเงินการประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาค

  รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาค

  รางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาค

  ปีการศึกษา 2560

  รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
  และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561ระดับชาติ

  รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
  และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561ระดับชาติ

  รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
  และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561ระดับชาติ

  ผ่านการประเมินรอบที่สอง  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2559—561

  ผ่านการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ  2 ดาว ปีการศึกษา 2561

   

   

   

 • ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายโกวิท หาญสมบัติ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวัชรี สดรัมย์

 • นางสาวอัมพาพัชร์ นวอมราฐธิบดี

 • นางสาวสมจิตต์ ซุยจันทึก

 • นายทองสาย แก้วสายสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,861
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โทรศัพท์: 0813690285 อีเมล์: kanjuya45@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัทธ์ธีรา ศรีจันหลง โทรศัพท์: 0900356864 อีเมล์: raksamart@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]