• :: Facebook ::
 •     heart โรงเรียนดีอยู่ใกล้บ้าน  มาตรฐานเท่าโรงเรียนอยู่ในเมือง heart

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • :: ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ ::
 • :: ทำเนียบมุทิตา เขียวขาว ::
 • คุณครูยานี บุญประสิทธิ์ "ร้อยรักดวงใจ  สายใยผูกพัน"แม้...วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนวัย แต่...ใจกายขอให้สดใสแข็งแรง  ด้วยรักจริง...จากใจชาวเขียว-ขาว (31 พ.ค. 2562)
  คุณครูสมใจ ภูกองไชย "เกียรติยศช่อเสมา  มุทิตาครูสมใจ"ครบเกษียณอายุราชการ 60 ปี  ครูสองแผ่นดิน ถิ่นเมืองบุรีรัมย์ (27 ก.ย. 2561)
  คุณครูจินตนา เรืองมนตรี "60ปีกตเวทิตากษิณาทร"ร้อยสายรัก ถักสายใย สานสายใจ มอบส่งให้ครูจินตนา  เรืองมนตรี (28 ก.ย. 2560)
  คุณครูบวร ทองใส "เมื่อถึงฝั่ง จึงวางพาย"มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ (30 ก.ย. 2558)
 • :: คนดีคนเก่ง เขียวขาว ::
 • K8YrdJ.jpg

  surprise ที่สุดแห่งปี "คนเก่ง คนดี ศรีอนุบาล" ประจำปีการศึกษา 2561 surprise

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสิทธิพงค์ จารุทรัพย์สดใส
 • แนะนำบุคลากร

 • นางฉวีวรรณ ปะสุตัง

 • นายวรวุฒิ หยุดยั้ง

 • นายสิทธิพงค์ จารุทรัพย์สดใส

 • นางสำราญจิต หนองสีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

62,801
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-664006 อีเมล์: anubanbandan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรวุฒิ หยุดยั้ง โทรศัพท์: 095-9099987 อีเมล์: kataidevil@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]