โรงเรียนไทยเจริญวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
เว็บไซต์โรงเรียน

http://www.tcws32.com/


นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยเจริญวิทยา
นางสาวกำไลทิพย์ ราชแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยเจริญวิทยา

นางสาวนงลักษณ์ จันทะบาล
นายสราวุธ พาหอม
นางศยารัตน์ แก้วมงคล
นายกิติพัฒน์ คำหนูไทย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,317
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยเจริญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044654229 อีเมล์:

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]