โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

นายวทัญญู ซึ่งเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดงพลองพิทยาคม

นางสุภาพ แก้วดี
นายวุฒิชัย เกษร
นายตุลธร ศิริลือสาย
นายวันชัย กมล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

521
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดงพลองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-614655 อีเมล์: dongplongpit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุกัญญา ประมายะยัง โทรศัพท์: 0837331176 อีเมล์: sukanyanoowa1234@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]