• ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิทยา เพ่งเล็งดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจันทิมา มั่นคง

 • นายประหยัด สายบุตร

 • นายวิทยา เพ่งเล็งดี

 • นายวิสิทธิ์ มากะเตสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,651
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044-558814 อีเมล์: koktakean33@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประหยัด สายบุตร โทรศัพท์: 0908345845 อีเมล์: prayat.net@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]