โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมศักดิ์ บุญโต
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวศิริลักษณ์ อินขาว
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชัยณรงค์ แก้วละมุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอัจฉรา จันทเขต

 • นายชัยณรงค์ แก้วละมุล

 • นางกิตติญาพร มุลเมืองแสน

 • นางสาวรุจิรา ฉายละออสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,354
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044541096 อีเมล์: suraphin2549@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: ชชนิษฐา ดวงเสนาะ โทรศัพท์: 0621156391 อีเมล์: chanittha.faii@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]